Tiiviysmittaus paikantaa ilmavuodon

Tiiviysmittauksella voidaan paikantaa rakennuksen ilmavuotoja sekä selvittää korjaustarpeita yhdessä lämpökuvauksen kanssa esimerkiksi peruskorjausta suunniteltaessa. Tiiviysmittaus on ainetta rikkomaton mittausmenetelmä, jolla selvitetään rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku (n50-luku ja q50-luku) 50 Pa paine-erolla standardin SFS-EN 13829 mukaan.

Positio Oy suorittaa rakennusten tiiviysmittaukset luotettavasti Minneapolis BlowerDoor -laitteistolla. Mittauksesta teemme asiakkaalle kirjallisen raportin. Tiiviysmittauksen yhteydessä voimme paikantaa ilmavuotoja lämpökamerakuvauksin.

Milloin tiiviysmittaus tehdään?

Tiiviysmittaus kannattaa tehdä uudisrakennukseen jo rakennustyön aikana rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteenä. Tiiviysmittaus voidaan suorittaa, kun ilmanpitävyyteen vaikuttavat rakenneosat ovat asennettu, mutta lopulliset pinnat ovat vielä tekemättä. Tällöin mahdolliset lisätiivistystoimenpiteet pystytään tekemään vähäisin kustannuksin.

Olemassa olevan rakennuksen tiiviysmittaus voidaan tehdä ajankohdasta riippumatta.

Ammattilaiset palveluksessasi

Rakennusten tiiviysmittauksesta vastaa Päivi Jyrkinen. Päivi Jyrkisellä on VTT Expert Services Oy:n myöntämä Rakennusten tiiviyden mittaajan henkilösertifikaatti VTT-C-7910-31-12 sekä Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti VTT-C-8474-25-12.

Ota yhteyttä

Kysyttävää tiiviusmittauksista? Ota meihin yhteyttä. Tavoitat puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella. Katso yhteystiedot tästä.